Znamy już stanowisko KE w sprawie podatku handlowego

Po szczegółowym dochodzeniu Komisja Europejska uznała, iż polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa.  Stwierdziła również, iż progresywne stawki oparte na wysokości przychodów spowodują, że przedsiębiorstwa o niskich obrotach będą mieć przewagę nad konkurentami.

KE przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie następująco: „szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób działałby na korzyść niektórych przedsiębiorstw kosztem innych – w zależności od ich obrotów i wielkości. W takim systemie opartym na progresywnych stawkach podatkowych mniejsze przedsiębiorstwa albo w ogóle nie płaciłyby podatku od sprzedaży detalicznej (jeżeli ich obroty nie przekraczają 17 mln zł) albo płaciłyby niższą średnią stawkę niż ich więksi konkurenci. Dawałoby to przedsiębiorstwom o niższych obrotach nieuczciwą przewagę ekonomiczną”.

Komisja dodała, że Polska oczywiście ma prawo do decydowania o własnym systemie podatkowym oraz o celach poszczególnych podatków i opłat. I Komisja tego prawa nie kwestionuje. Jednak system podatkowy funkcjonujący w Polsce musi być zgodny z prawem Unii Europejskiej, w tym również z zasadami pomocy państwa. Ponadto system ten nie może w nieuzasadniony sposób faworyzować wybranych przedsiębiorstw.

Źródło: biznes.onet.pl