Redakcja i wydawca

Redakcja:

Jacek Owczarek – redaktor naczelny

Adam F. Stross – zastępca redaktora naczelnego

Magdalena A. Stross – zastępca redaktora naczelnego

Sebastian Pawlak – dziennikarz

Paulina Łuczak – dziennikarz

Jacek Rezner – dziennikarz

Mariusz Stawicki – dziennikarz

Rafał Tulicki – dziennikarz

 

 

Wydawca:

logo

All Seasons IBS S.A. – International Business Service,
ul. Łąkowa 7a, 90-562 Łódź, Poland,
Tel.: +48 42 292 01 10,
E-mail: office@allseasons-ibs.pl, Internet: www.allseasons-ibs.pl,
KRS: 000618202, REGON: 10094132000000, NIP (VAT): PL7272766837,
Kapitał zakładowy: 105.000,00 PLN, Prezes Zarządu: Adam F. Stross,
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi