Wniosek o „500+” do 1 lipca

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska przypomina, że zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku o „500+”, by otrzymać wyrównanie.

„Warto złożyć wniosek o „500+” do 1 lipca, ponieważ otrzymamy wówczas świadczenie za kwiecień, maj i czerwiec; to ostatnia szansa, żeby świadczenie wypłacono z wyrównaniem” – przypomina Rafalska.

Minister rodziny dodaje również, że wnioski o dofinansowanie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać oczywiście na bieżąco w każdym kolejnym miesiącu, lecz termin będzie obejmował dany miesiąc, w związku z czym wypłata będzie za ten miesiąc, bez wyrównania.

„Sytuacja rodzinna się zmienia, jedne dzieci kończą 18 lat, przychodzą na świat nowe dzieci i wtedy składamy wnioski na bieżąco. Jeśli ktoś złoży wniosek do 10., to otrzyma decyzję i świadczenie do końca danego miesiąca” – wyjaśnia szefowa MRPiPS.

Zaznacza także, że wniosek składa się raz w roku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie oraz zostanie wydana decyzja, to jest ona ważna do 30 września 2017 r. – co daje półtora roku (licząc od 1 kwietnia). Przez ten okres beneficjenci programu otrzymują pieniądze i nie muszą składać kolejnych wniosków.

„Ale do 2017 r. mamy jeszcze sporo czasu, natomiast 1 lipca jest tuż, tuż, dlatego przypominamy: jeśli ktoś nie skorzystał jeszcze z tej możliwości, to proszę o złożenie wniosku, bo to ostatnia szansa, żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem” – apeluje Rafalska.

Jak dotąd w całej Polsce zostało złożonych ponad 2,5 mln wniosków. Według szacunków, rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia 500 plus jest 2,7 mln. Aczkolwiek MRPiPS spodziewało się, że napłynie więcej wniosków, z tego względu, że niektórzy popełnili błędy i składali wniosek po raz drugi, a także o świadczenie starali się nieuprawnieni. Zostało wydanych ok. 1,6 mln decyzji, na podstawie których wypłacono ok. 4,5 mln świadczeń o wartości ponad 2,23 mld zł.

Zgodnie z programem „Rodzina 500 plus”, który działa od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 lat. Z kolei rodzinom z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi z dochodem poniżej 1200 zł netto, wsparcie finansowe przysługuje również na pierwsze dziecko. Świadczenia wychowawcze są wypłacane przez samorządy.

Źródło: polskieradio.pl