Prawo

Ustawa podwyższająca najniższe emerytury oraz renty w rękach prezydenta

14 grudnia 2016

Ustawa przyjęta bez żadnych poprawek przez Senat zakłada, że najniższe emerytury oraz renty zostałyby podwyższone do 1 tys. złotych. Podwyższenie weszłoby w życie 1 marca 2017 roku. Zmieniłyby się również zasady waloryzacji świadczeń. Teraz projekt ustawy jest w rękach prezydenta.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bez wprowadzenia poprawek głosowało 84 senatorów, czyli jednym słowem wszyscy senatorowie obecni na sali.

Według ustawy, najniższe emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają zostać podniesione do 1 tys. złotych. Obecnie wynoszą one 882,56 zł. Czyli nastąpiłby wzrost o 117,44 zł. Z kolei renty socjalne mają zostać podniesione do 840 zł. Obecnie wynoszą one 741,35 zł. Natomiast najniższe renty przyznawane z tytuły częściowej niezdolności do pracy mają wynieść 750 zł, a obecnie wynoszą 676,75 zł.

Zgodnie z ustawą, wszystkie emerytury oraz renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które są wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także tzw. świadczenia mundurowe mają zostać podniesione o 0,73 procent.

Podwyższenie obecnie najniższej emerytury do kwoty 1 tys. złotych oznacza, że w 2017 roku najniższa emerytura będzie stanowić połowę minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym nastąpi wzrost świadczeń dla 800 tys. emerytów oraz rencistów z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 285 tys. osób pobierających renty socjalne oraz dla prawie 350 tys. osób pobierających emerytury oraz renty z KRUS.

Ponadto ustawa wprowadza mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS. Oznacza to, że emerytury dla osób, które nabyły prawo do najniższego gwarantowanego świadczenia, mają zostać podniesione przynajmniej o 10 zł. Z kolei renty przysługujące osobom z tytułu częściowej niezdolności do pracy mają wzrosnąć o co najmniej 7,50 zł.

Zdaniem autorów projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym przypadku świadczenia wypłacane poniżej kwoty 1369,86 zł miesięcznie w większym stopniu zostaną podwyższone, niż w przypadku gdyby waloryzacja została przeprowadzona według obecnie funkcjonujących zasad. Dzięki tak określonym zasadom waloryzacji skorzysta prawie 2,1 mln świadczeniobiorców Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niemalże wszyscy świadczeniobiorcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (prawie 1,1 mln osób).

Źródło: biznes.onet.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz