Prawo

Spółki energetyczne i paliwowe pod nadzorem ministra energii

4 marca 2016

Nowelizacja ustawy o działach została przegłosowana przez sejm. W związku z tym od 1 kwietnia minister energii będzie sprawował nadzór nad spółkami energetycznymi. A od 1 lipca również nad spółkami paliwowymi.

288 posłów głosowało za uchwaleniem ustawy bez poprawek, 131 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu.

W trakcie drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, reprezentanci PO i PSL zadeklarowali, że nie poprą tej nowelizacji. Swoje stanowisko uzasadniali tym, że nowelizację przygotowano w zbyt szybkim tempie, jako projekt poselski oraz – jak zaznaczył poseł Andrzej Czerwiński (PO) – jej zapisy są „niezgodne ze sztuką legislacyjną”. Z kolei poseł Mirosław Kasprzak (PSL) przekonywał, że „biorąc pod uwagę tempo prac, fakt, że jako projekt poselski nowelizacja nie podlegała uzgodnieniom międzyresortowym i wątpliwości, jakie podczas prac wskazywali pracownicy Biura Legislacyjnego Sejmu – niebawem okaże się, że trzeba będzie ją nowelizować.”

Natomiast grupa posłów PIS, którzy są autorami projektu nowelizacji, argumentowali swoje propozycje zmian następująco: – „w listopadzie ub. roku – ustawy o działach administracji rządowej, która wprowadziła trzy nowe działy administracji: energii, gospodarki złożami kopalin i żeglugi śródlądowej. Dzięki niej powstało nowe ministerstwo energii. Szef tego resortu musi więc przejąć zadania i kompetencje, które przypadały dotąd szefowi byłego ministerstwa gospodarki, czy ministerstwa skarbu państwa”.

Przewodniczący sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa Marek Suski (PiS) mówił, że „ustawa umożliwi „normalne” funkcjonowanie ministerstwa energii, które choć jest już zorganizowane i działa, to jednak ma kłopoty z wykonywaniem swych kompetencji, bo są one nadal przypisane innym ministrom”.

Zmiany jakie wprowadza nowela dotyczą 26 ustaw, m.in. Prawa energetycznego, Prawa ochrony środowiska, Prawa atomowego, Prawa o ruchu drogowym, ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, czy ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Przyjęcie ustawy sprawi, że od 1 kwietnia br. ministerstwo energii przejmie od ministerstwa skarbu państwa kontrolę nad spółkami energetycznymi – Polską Grupą Energetyczną, Eneą, Energą i Tauronem, a także będzie sprawować nadzór nad TF Silesia, Zespołem Elektrowni Wodnych Nidzica oraz ich spółkami zależnymi. Ponadto resort energii będzie miał uprawnienia w stosunku do przedsiębiorstw górniczych (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”) oraz spółek zależnych od tych przedsiębiorstw, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i ich spółek zależnych. Minister ds. energii ma także sprawować nadzór nad kopalnią soli Bochni i Wieliczce oraz nad Wyższym Urzędem Górniczym.

Od 1 lipca br. pod nadzór resortu energii trafią spółki paliwowe: PKN Orlen, Grupa Lotos, Naftoport i Siarkopol Gdańsk.

Z kolei uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego gazu i PERN Przyjaźń przejmie Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji Minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował, że szykuje się „globalna ustawa czyszcząca” mająca na celu uporządkowanie spraw związanych z resortem energii.

Źródło: rp.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz