Pozostałe

Refundacja kosztów zatrudnienia młodych ludzi

25 listopada 2015

W sobotę weszła w życie ustawa o refundacji części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia. Założono, że w efekcie zostanie utworzonych 100 tys. miejsc pracy dla młodych ludzi.

25 września ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została znowelizowana przez Sejm, a pod koniec października podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Te zmiany zostały wniesione do Sejmu przez poprzedniej kadencji posłów koalicji PO-PSL. Był to również element strategii „Dobry start dla młodych”, zapowiadany w kampanii wyborczej byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wprowadzona zmiana pozwala pracodawcom na refundację z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia młodych osób. By pomóc znaleźć pierwszą pracę osobom młodym przeznaczono 3 mld zł.

Pracodawca na zatrudnienie młodej osoby otrzyma przez rok comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. Pracodawca, który skorzysta ze wsparcia, będzie miał również obowiązek przez kolejny rok zatrudniać tego pracownika, ale już z własnych środków. Jednak będzie miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pieniędzy przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych.

Refundację będzie można uzyskać już od 1 stycznia 2016 r. W nowelizacji zostały określone zasady podziału środków między województwa oraz przekazywania i rozliczania pieniędzy.

Z refundacji jednak nie będą mogły skorzystać firmy, które w okresie ostatnich sześciu miesięcy zwolniły pracowników. Taki zapis ma zabezpieczyć dotychczas zatrudnionych pracowników przed zwolnieniem w celu zastąpienia ich bezrobotnymi do 30. roku życia objętych refundacją wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy.

Źródło: onet.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz