Prowadzisz firmę i płacisz gotówką? Bądź czujny, limit transakcji uległ zmianie

Do tej pory limit transakcji gotówkowych dla firm wynosił 15 tys. euro. Od 1 stycznia natomiast został zmniejszony do 15 tys. zł. Tak zakłada nowelizacja ustawy o podatku PIT, CIT, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą, jeśli w firmie transakcje gotówkowe będą dokonywane powyżej 15 tys. zł, to nie będzie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. By móc uwzględnić te koszty, należy dokonywać płatności przelewem, bądź kartą płatniczą przypisaną do rachunku firmowego. Według rządu, wprowadzenie tych zmian ma ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy.

Dotychczasowe przepisy nakazywały, aby płatności między firmami były dokonywane za pośrednictwem rachunku dopiero powyżej 15 tys. euro. Jednak w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą wiceminister finansów Leszek Skiba zauważył, że kilka lat temu w Hiszpanii, kiedy płatności gotówkowe zostały ograniczone do 2500 euro, to szara sfera zmniejszyła się z 19,3 procent do 18,6 procent. Natomiast w Portugalii wprowadzenie analogicznej zmiany spowodowało spadek szarej strefy z 19,6 do 17,6 procent PKB. Jak mówił wiceminister Skiba, jeśli w Polsce ta zmiana przyniosłaby analogiczny efekt, to do budżetu wpłynęłoby o 2 mld zł więcej.

Rząd wnosząc projekt uznał, iż w rzeczywistym obrocie gospodarczym płatności zbliżone do kwoty 15 tys. euro najczęściej są dokonywane bezgotówkowo ze względu na zachowanie bezpieczeństwa transakcji. A z kolei faktury gotówkowe wystawione na kilkadziesiąt tysięcy złotych mogą w efekcie dotyczyć transakcji, które nie miały miejsca.

W związku z tym, w projekcie pojawiła się propozycja, aby nakaz z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej był powiązany z rozliczeniami podatkowymi. I w ten sposób płatności gotówkowe powyżej dozwolonego limitu nie mogłyby być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Z październikowego komunikatu Ministerstwa Finansów wynikało, iż limit płatności dokonywanych gotówką, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, nie obejmie m.in. potrąceń, czy barteru.

Resort finansów przypomniał również, że nowelizacja tych ustaw dotyczy głównie obniżenia limitu wartości transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami z dotychczasowych 15 tys. euro na 15 tys. zł.

Ponadto MF zaznaczyło, iż przepisy odwołują się do pojęcia „płatności wynikającej z transakcji, a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty”.

Ministerstwo dodaje także, że w momencie kiedy płatności będą odbywać się za pośrednictwem instrumentów płatniczych, np. poprzez karty płatnicze, które są powiązane z rachunkami płatniczymi oraz płatności dokonywane za pomocą systemów pośredniczących takich jak PayU, PayPal, itp., to wymóg pośrednictwa rachunku płatniczego zostanie spełniony.

Źródło: tvn24bis.pl