Prawo

Okres przedawnienia długów do skrócenia! Skuteczność windykacyjna wzrośnie.

1 lutego 2017

Obecnie długi przedawniają się po 10 latach, jednak Ministerstwo Sprawiedliwości chce skrócić ten okres do 6 lat. Jak zaznacza Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, dzięki skróceniu tego czasu zwiększy się skuteczność działań windykacyjnych.

Z planów ministerstwa wynika, że podstawowy okres przedawnienia długów wyniesie 6 lat (obecnie jest to 10 lat). Natomiast wierzyciel otrzyma 3 lata na wszczęcie egzekucji wyroku. Z kolei jeśli chodzi o roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź świadczeniami okresowymi, to termin będzie wynosić nadal 3 lata.

Wiceminister Łukasz Piebiak, na konferencji prasowej resortu Sprawiedliwości podkreślał, że „po stwierdzeniu przez sąd istnienia roszczenia, ponowny termin przedawnienia będzie wynosić 3 lata”.

Ponadto, oprócz skrócenie tego okresu, zmianie ulegnie również sposób ustalania przedawnienia. I niezależnie od dokładnej daty upłynięcia przedawnienia, będzie ono ustalane zawsze na koniec roku kalendarzowego. Wiceminister Piebiak przekonywał, że dzięki temu rozwiązaniu będą chronione interesy wierzycieli. Istnieje taka ewentualność, iż po raz pierwszy odbędzie się to w połowie bieżącego roku, gdyż nowe przepisy mają obowiązywać 2 tygodnie od momentu ogłoszenia ustawy.

Co więcej, skróci się również okres przedawnienia długów stwierdzonych wyrokiem, bądź nakazem zapłaty. Obecnie okres ten wynosi 10 lat, a ma zostać skrócony do lat trzech. Oprócz tego w przypadku windykacji sądy mają z urzędu badać, czy dane roszczenie uległo przedawnieniu.

Prezes zarządu KRD, Adam Łącki, podkreśla, że „szybsze dochodzenia swoich roszczeń przez wierzycieli zawsze zwiększa skuteczność windykacyjną”. Dodaje również, że „z doświadczeń Krajowego Rejestru Długów wynika, że jeśli dług nie jest starszy niż 3 miesiące, to pieniądze udaje się odzyskać w 72 proc. przypadków, a jeśli od terminu zapłaty minęło 12 miesięcy i więcej, to już tylko w 26 proc.”.

Z danych wynika, że w czerwcu ubiegłego roku przedawnione długi Polaków wyniosły 40,89 mld złotych, co jednocześnie daje najgorszy wynik w historii. Natomiast po raz pierwszy od sierpnia 2013 r. nastąpił spadek liczby dłużników, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązań. Na przełomie trzech miesięcy ta liczba zmniejszyła się o 13,3 tys. osób (0,01 proc.).

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że najwyższy poziom przeterminowanych zadłużeń, jak i największa liczba dłużników, którzy mają problemy ze spłatą długów jest w województwie śląskim. W tym województwie mieszka 336 744 dłużników, których łącznie zobowiązania opiewają na kwotę 7,8 mld zł.

Źródło: businessinsider.com.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz