Prawo

Kiedy fiskus przedłuża termin zwrotu VAT, możesz go zaskarżyć

30 grudnia 2016

Istnieje nadzieja dla podatników, których zwrot podatku VAT jest przedłużany przez fiskusa. Mowa o dotychczasowych rozstrzygnięcia sądów. Otóż, jak zaznacza radca prawny Jakub Prusiński, z najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że podatnicy mogą zaskarżyć postanowienie dotyczące przedłużenia terminu na zwrot VAT, a także postanowienie dotyczące przedłużenia kontroli.

Mowa głównie o dwóch orzeczeniach NSA, które według ekspertów są istotne dla tych podatników, którzy zmagają się z trwającymi w nieskończoność zarówno kontrolami podatkowymi, jak i postępowaniami dotyczącymi zwrotu podatku VAT.

Otóż 24 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienia wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucające skargę podatnika w związku z przewlekle prowadzonymi kontrolami podatkowymi. Kontrola ta miała sprawdzić zasadność zwrotu podatku VAT, z tymże urząd kilka razy zmieniał termin zakończenia prowadzonej kontroli.

Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, iż w takiej sytuacji podatnik nie ma możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Ponadto stwierdził, że w związku z tym, że protokół podsumowujący przeprowadzoną kontrolę, którym jednocześnie kontrola się kończy, nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, to nie można złożyć skargi dotyczącej przewlekłości kontroli. Podobne postanowienia kilkukrotnie wydały również inne sądy administracyjne.

Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w swoich listopadowych orzeczeniach inaczej ocenił tą sprawę. Uznał bowiem, że przedmiotem złożonej skargi nie jest wydanie protokołu, którym kończy się kontrola, a przewlekłość jej prowadzenia sama w sobie. W związku z tym uchylił postanowienia wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucające skargi podatnika.

Z kolei drugim orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywanym przez ekspertów jest uchwała siedmiu sędziów tego sądu z 24 października br.. Mówi ona o tym, że NSA zezwolił na zaskarżanie do sądu administracyjnego postanowień organów podatkowych dotyczących przedłużenia terminu zwrotu VAT. Podobnie jak w poprzednim przypadku, uchwała ta została poprzedzona orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych, które były wydane niekorzystnie dla podatników.

Radca prawny Jakub Prusiński zwraca uwagę, że „z uwagi na formę orzeczenia uchwałę siedmiu sędziów – w sprawie zaskarżalności postanowień o przedłużeniu terminu na zwrot VAT, należy się spodziewać, iż poszczególne składy NSA będą podejmować analogiczne rozstrzygnięcia. Nieco inaczej sprawa się ma ze skargami na przewlekłość postępowania, gdyż postanowienie w tej sprawie zostało wydane przez »zwykły« skład NSA. Należy zatem obserwować, czy w kolejnych orzeczeniach inne składy NSA podzielą interpretację przepisów pozytywną dla podatników”.

Jego zdaniem, podatnicy bazując na ostatnio wydanym przez NSA orzecznictwie będą mogli składać skargi do sądu administracyjnego dotyczące zarówno kolejnych postanowień przedłużających termin zwrotu podatku VAT oraz tych związanych z przewlekle prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu podatku VAT.

Prusiński podkreśla jednak, że nie ma jasności co do tego, jak na podejście sądów administracyjnych, co do zaskarżalności postanowień przedłużających w nieskończoność termin zwrotu VAT, wpłynie duża nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Bowiem zmienia ona brzmienie przepisów mówiących o procedurze zwrotu podatku VAT. Według Prusińskiego, interpretacja Naczelnego Sądu Administracyjnego w dalszym ciągu powinna być aktualna.

Źródło: biznes.onet.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz