Urzędy

Centralny Rejestr Faktur ma ruszyć w przyszłym roku

13 kwietnia 2016

Wiceminister finansów Wiesław Jasiński w trakcie konferencji „Przeciwdziałanie szarej strefie – wspólne działanie dla rozwoju Polski” powiedział, że „resort finansów chciałby szybko uruchomić Centralny Rejestr Faktur, być może już w przyszłym roku”.

Według Bohdana Wyżnikiewicza, wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, walkę z szarą strefą należałoby zacząć w szkole.

Wiesław Jasiński, który jest również Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej, podczas konferencji mówił również o Rządowej Strategii Zwalczania Szarej Strefy. Podsumowując wcześniejsze rządowe programy stwierdził, iż miały one charakter statyczny, dlatego też ciężko je było zmienić. Z kolei proponowana przez resort finansów strategia ma charakter aktywny i jest osadzona w exposé pani premier Beaty Szydło. Jasiński dodał, że „ona bardzo dynamicznie będzie się rozwijać i będzie się zmieniać”.

Powiadomił, że w projekcie strategii przewidziane są działania instytucjonalne, organizacyjne i legislacyjne. Według niego w celu uszczelniania systemu podatkowego należy podjąć m.in. następujące działania: wprowadzić klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania; utworzyć elektroniczną bazę nabywców wyrobów akcyzowych; wprowadzić elektroniczne kontrole skarbowe w branży paliwowej; monitorować przepływ towarów do momentu wywozu go z kraju oraz złożenia wniosku o zwrot podatku VAT.

Wiceminister finansów zaprezentował dane statystyczne dotyczące kontroli skarbowych za 2015 r. Wynika z nich, że w tym okresie przeprowadzono ok. 10 tys. kontroli. Ustaliły one nieprawidłowości na kwotę ok. 18 mld zł, z czego udało się ściągnąć tylko ok. 1,1 mld zł. Te dane Jasiński podsumował następująco: „Odsetek podatników VAT objętych kontrolą wyniósł 0,0037 – tak rzadkim wydarzeniem w Polsce jest kontrola skarbowa”.

Według Jasińskiego, urzędy skarbowe mają wyraźnie za mało kontrolerów skarbowych – najmniej w Unii Europejskiej. Dodał, że „Takie zasoby umożliwiają kontrolę skarbową czynnego podatnika raz na 270 lat”. Podkreślił również, że kiedy mamy do czynienia z karuzelą VAT to jednocześnie należy kontrolować kilka podmiotów.

Wiceminister finansów uważa również, że są potrzebne szybkie oraz zdeterminowane decyzje organizacyjne. Po to, by pobawić oszustów możliwości osiągania korzyści kosztem skarbu państwa; ograniczyć wyłudzenia zwrotu podatku VAT; zwiększyć efektowność kontroli skarbowych oraz lepiej typować podmioty do kontroli.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej podkreślił jak istotną rolę w walce z oszustwami podatkowymi ma informatyka. Zaznaczył, że powstanie spółka celowa, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie ministerstwu finansów odpowiedniego narzędzia informatycznego pozwalającego gromadzić informacje o podatnikach. Ponadto od 1 lipca br. w największych firmach ma obowiązywać tzw. Jednolity Plik Kontrolny, który będzie umożliwiał przeprowadzenie kontroli w wersji elektronicznej.

Jasiński poinformował, że powstanie również Centralny Rejestr Faktur. „To krok następny, który chcemy dokonać szybko (…), chcielibyśmy, by może w przyszłym roku ten system powstał” – zaznaczył. Dodał także, że do tej pory takie rozwiązanie funkcjonuje wyłącznie w Portugalii.

Według Jasińskiego w walce z szarą strefą należy także uwzględnić ograniczanie nieprawidłowości w stosowaniu cen transferowych. Przypomniał również o planie integracji służb skarbowych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Bohdan Wyżnikiewicz wyraził aprobatę dla propozycji ministerstwa finansów, choć zaznaczył, że według niego w walce z szarą strefą większy nacisk należałoby kłaść na zmiany systemowe, a mniej na represje. Jego zdaniem szara strefa ma swój początek w szkole, która daje uczniom przyzwolenie na ściąganie. Swoje przemyślenia podsumował pytaniem: „Jeżeli młody człowiek przyzwyczaja się, że opłaca się oszukiwać, to dlaczego ma nie oszukiwać w dorosłym życiu?”. Dodał, że proponowałby „program »Zero tolerancji dla ściągania«”.

Zaznaczył, że administracja nie reaguje na otrzymywane informacje, które pomogłyby w walce z szarą strefą. Wskazał m.in. nieprawidłowości w branży utylizacji elektrozłomu.

Natomiast Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj powiedział, że szara strefa to oszukiwanie konkurentów, co z kolei przekłada się na ograniczanie uczciwej konkurencji na rynku. W te słowa wpisało się oświadczenie Romana Tarnowskiego, prezesa Polskiej Federacji Budownictwa, który podkreślił, iż ok. połowa podatku VAT od materiałów budowlanych wykorzystywanych w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym nie trafia do budżetu państwa. Dzieje się tak dlatego, iż znaczna część materiałów jest sprzedawana jako usługa budowana opodatkowana niższą stawką i uczciwe firmy przegrywają z oszustami.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji przedstawił plany związane ze zwalczaniem szarej strefy. Zadeklarował, że NIK obejmie należytą troską obszar odpowiedzialny za zapewnienie równowagi finansów państwa. Ponadto zostanie przeprowadzona kontrola skuteczności działań na rzecz poprawy ściągalności podatku akcyzowego, kontrola skuteczności poboru podatku od instytucji finansowych i podatku od sprzedaży detalicznej. NIK zbada również problem wyprowadzania dochodów za granicę korzystając z cen transferowych oraz przeanalizuje działania resortu finansów w celu zwiększenia efektywności administracji podatkowej.

Źródło: biznes.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz