Prawo na Lewo

Biznes w eurokołchozie cz. X

4 sierpnia 2014

W jednym z poprzednich felietonów opisałem sytuację, w której producenci karetek sanitarnych borykają się z problemami związanymi ze zmianą interpretacji dokonywanej przez urzędników przepisów dotyczących akcyzy (interpretacja oczywiście na niekorzyść przedsiębiorców).

Jako przykład podobnego działania euro-urzędników mogę podać wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.12.2007r. dotyczący kwalifikacji pojazdów typu pick-up. Otóż w sprawie p-ko Belgii złożonej ze względu na zakwalifikowanie pojazdów typu pick-up, czyli pojazdów użytkowych osobowo-ciężarowych jako pojazdów osobowych sentencja wyroku Trybunału (sprawa C-486/06) brzmi następująco: „Takie pickupy, jakie są przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, składające się po pierwsze z zamkniętej kabiny przeznaczonej na przestrzeń pasażerską, w której za siedzeniem lub kanapą kierowcy znajdują się składane lub wyjmowane siedzenia z pasami bezpieczeństwa o trzech punktach mocowania, a po drugie z przestrzeni ładunkowej nie wyższej niż 50 cm, otwieranej jedynie z tyłu i nieposiadającej żadnego wyposażenia służącego do przytwierdzania ładunku, mające bardzo luksusowe wnętrze wyposażone w liczne opcje (w szczególności regulowane elektrycznie skórzane siedzenia, sterowane elektrycznie lusterka i szyby oraz sprzęt stereo z odtwarzaczem CD) i wyposażone w system hamulcowy ABS, silnik benzynowy o pojemności od 4 do 8 litrów z automatyczną skrzynią biegów o bardzo wysokim zużyciu paliwa, napęd na cztery koła oraz luksusowe (sportowe) felgi należy klasyfikować, na podstawie ich ogólnego wyglądu i ogółu cech, w pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej”.

Na podkreślenie zasługuje fakt uznania przez Sędziów Trybunału wyposażenia w postaci radioodtwarzacza z CD, elektrycznie sterowanych szyb i lusterek albo felg aluminiowych czy ABS-u jako atrybutów luksusu. Nawet biorąc pod uwagę rok wydania przedmiotowego orzeczenia, można zauważyć, iż w większości pojazdów produkowanych w tym okresie abs, elektryka okien i lusterek była standardem. Klimatyzacja określana jest często jako wyposażenie służące podnoszeniu bezpieczeństwa a nie fanaberia właściciela. Należy również zauważyć, iż większość maszyn budowlanych czy ciągników rolniczych posiada obecnie zarówno klimatyzację, radio z CD, czy elektrykę okien. Jak na ironię, niecałe 9 miesięcy wcześniej Komisja Europejska ogłosiła noty wyjaśniające do poszczególnych norm, które w szczególności precyzowały, co następuje:
W dniu 31 marca 2007 r. Komisja ogłosiła nowe noty wyjaśniające (Dz.U. C 74, str. 1, zwane dalej „notami wyjaśniającymi do CN 2007”), które w odniesieniu do pozycji 8703 stanowią:
„1. Typu pickup:
Ten typ pojazdu posiada zazwyczaj więcej niż jeden rząd siedzeń i tworzą go dwie oddzielne przestrzenie, mianowicie zamknięta kabina do przewozu osób i otwarta lub zakryta powierzchnia do transportu towarów. Jednakże takie pojazdy mają być klasyfikowane do pozycji 8704, jeżeli maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni do transportu towarów jest większa niż 50% długości rozstawu osi pojazdu lub, jeżeli posiadają one więcej niż dwie osie”.

Proszę zauważyć, iż przyjęte przez oba eurokołchozowe organy definicje są zgoła odmienne. W wyroku TS nie ma słowa na temat długości przestrzeni ładunkowej, natomiast odnosi się ona do bardzo nieostrych pojęć: bardzo luksusowe wnętrze, bardzo wysokie zużycie paliwa czy luksusowe (sportowe) felgi. Natomiast nota wyjaśniająca KE koncentruje się na istotnym (tak mi się wydaje) parametrze, jakim jest potencjalna możliwość ładunkowa pojazdu. To czy samochód jest wyposażony w klimę czy radio z DVD i nawigacją nie stanowi chyba o jego walorach użytkowych. Ale twardogłowi wiedzą lepiej.

Na zakończenie felietonu jeszcze rodzynek z rodzimego podwórka.
Otóż proces niszczenia przez władzę krajowego biznesu postępuje w tempie zastraszającym. Wpadł na w ręce projekt Ustawy z dnia 30 maja 2014r.o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego…., który przewiduje udzielanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych i obrót paliwami ciekłymi tylko przedsiębiorcom, którzy złożą zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10000000 zł. (dla matematycznie niezdolnych piszę kwotę tekstem dziesięć milionów złotych). Na wpłatę takiej kwoty będą mogły sobie pozwolić tylko największe koncerny paliwowe w Polsce (dwa może trzy). Więc zapis taki spowoduje wyrugowanie z branży kilkuset firm prowadzących taką działalność. Oficjalnie (na stronach internetowych) pisze się, że działanie takie ma służyć eliminacji szarej strefy, natomiast z daleka pachnie to monopolizacją tego sektora. Najciekawsze jest to, iż inicjatywa tego projektu związana jest z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, która zdominowana jest przez potentatów. W taki sposób ogranicza się konkurencję w majestacie prawa. Porównując rozwiązania w krajach europejskich można zauważyć, iż tylko w Czechach obowiązuje podobna regulacja, ale kaucja wynosi tam w przeliczeniu ok. 3,5 mln zł. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, iż podmioty, które wpłacą kaucję w wysokości od 200 tyś. do 3 mln zł nie będą podlegały tzw. solidarnej odpowiedzialności podatkowej (mechanizm, który miał ograniczać szarą strefę). Widać z tego że państwo nie daje sobie rady z eliminacją nieuczciwych przedsiębiorców inaczej jak tylko eliminując wszystkich (za wyjątkiem największych koncernów).

Najbardziej irytujący jednak nie jest sam pomysł takiej regulacji, lecz uzasadnienie jego wprowadzenia. Otóż brzmienie zmienianego przepisu art. 38a zmienianej ustawy ma wyglądać następująco: „…..udzielenie koncesji…. wymaga złożenia ….zabezpieczenia w wysokości 10000000zł…..w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną, z tytułu:” I tu następuje lista kar, opłat i zobowiązań podatkowych.

W jakimże cywilizowanym państwie ustawodawca wprowadzając regulacje prawne zakłada, że ci, których te regulacje dotyczą są, albo będą przestępcami?
W EUROKOŁCHOZIE!!!!

Autor: Jacek Owczarek

Publikacja: Prawo na Lewo z dnia 9.06.2014

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz