Pozostałe

BIUROKRACJA, HAMULEC POLSKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO

7 maja 2015

Aby utrzymać rozwój gospodarczy w kolejnych latach, konieczne jest ograniczenie biurokracji i zmiana struktury eksportu. Biurokracja uderza przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa. Ograniczenie jej jest szczególnie ważne właśnie dla tych firm, które są mocno obciążone podatkami. Bez wprowadzenia ograniczeń w zakresie biurokracji w sytuacji kończącego się wsparcia unijnego, ten sektor może mieć kłopoty z dalszym rozwojem.

„Na rozwój gospodarczy Polski największy wpływ mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego należy robić wszystko, aby ograniczyć bariery rozwoju tych firm. Podstawową barierą jest biurokracja. Wskazywana jest ona zarówno przez Unię Europejską, naukowców, jak i przez samych przedsiębiorców.” – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Dokładnie taki sam wniosek płynie z najnowszego raportu OECD dotyczącego wzrostu gospodarczego. Według ekonomistów tej organizacji, zniesienie barier w administracji, jak i ograniczenie kosztów, to warunki konieczne aby przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

To właśnie małe i średnie firmy mają największe znaczenie dla polskiego rozwoju gospodarczego. To one odpowiadają za niemal połowę polskiego PKB i zatrudniają niemal 6 milionów osób!

Kolejnym ważnym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę jest eksport. W ostatnich latach dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej utrzymuje się na wysokim poziomie, choć stopniowo maleje. W 2010 i 2011 r. dynamika rocznego wzrostu eksportu była dwucyfrowa, z kolei w 2014 r. sprzedaż za granicę wzrosła zaledwie o 5,3 % rok do roku.

Prof. Jankiewicz podkreśla, że polski rząd musi konieczne podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych eksportujących.

„Wojna na Ukrainie, aneksja Krymu przez Rosję i embargo nałożone na Rosję spowodowały, że w Polsce załamał się eksport. Problemy eksportu krótkookresowo zostały dzięki przedsiębiorczości eksporterów zniwelowane. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że długookresowo nie uda się utrzymać takiej dynamiki eksportu, jeżeli nie zmienimy jego struktury.” – podkreśla prof. Jankiewicz.

Potrzebne jest zwiększenie udziału sprzedaży w eksporcie nie tylko surowców, ale i produktów przetworzonych. Tylko to wymaga wsparcia ze strony państwa. Rząd również musi skupić się na ułatwieniach administracyjnych i fiskalnych.

„To wymaga przemyślanej i konsekwentnie realizowanej polityki ze strony państwa oraz zmiany w podejściu biurokratycznym. Można podać przykład chociażby wysokiego opodatkowania płacy minimalnej, które jest wyższe niż np. we Francji czy Wielkiej Brytanii.” – mówi prof. Jankiewicz.

Jednym ze źródeł problemów jest również dług publiczny, a rząd starając się go zmniejszyć, sięga do kieszeni małych i średnich firm. Prof. Jankiewicz tłumaczy, że dzieje się tak na dwa sposoby – po pierwsze, państwo ogranicza dostępność finansowania zewnętrznego, a po drugie, podnosi podatki. Sytuacji tej nie naprawią również niskie stopy procentowe, gdyż banki komercyjne nie zawsze całkowicie dostosowują się do stawek ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej. Co więcej, nisko oprocentowane kredyty są zwykle obciążone wysokimi marżami.

„Trzeba także pamiętać o tym, że większość przedsiębiorstw w Polsce to małe i średnie przedsiębiorstwa, które w ograniczonym zakresie korzystają z finansowania zewnętrznego.” – dodaje prof. Jankiewicz.

Według niego, środki unijne tylko w ograniczonym stopniu sprzyjają małym i średnim firmom. Fundusze z Unii Europejskiej przede wszystkim zostały wykorzystane w Polsce w sektorach infrastruktury i innowacyjności, a przedsiębiorstwa prowadzące działalność w pozostałych sektorach, nie mogły liczyć na duże wsparcie. Sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza po 2020 r., kiedy dopłaty z Brukseli dla polskiej gospodarki znacznie zmaleją.

Źródło: Biznes.newseria.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz