Podatki

BIBLIOTEKA NIE UKARAŁA SPÓŹNIONEGO CZYTELNIKA? FISKUS ZROBI TO ZA NIĄ!

3 czerwca 2015

Osoba, która nie oddała w terminie książek do biblioteki musi liczyć się z grzywną za ich przetrzymanie. Zdarza się czasami tak, że biblioteki rezygnują z pobrania kary pieniężnej i darują czytelnikowi dług. Jednak fiskus uważa, że czytelnik, któremu umorzono opłatę za nieoddanie w terminie książek, osiąga z tego tytułu nieodpłatne przysporzenie, czyli korzyści, od których trzeba zapłacić podatek dochodowy w rocznym zeznaniu PIT.

Jakie korzyści? Jaki podatek? Za co?

Dlaczego czytelnik ma zapłacić podatek, skoro de facto nic nie zarobił? Uniknął jedynie wydatku za swoje zapominalstwo, czy też niedbalstwo. Skarbówka natomiast ma w tym temacie odmienne zdanie. Skoro biblioteka umorzyła dług czytelnikowi, to ta osoba osiąga korzyść majątkową, ponieważ te środki pieniężne, które musiałaby zapłacić za nieterminowy zwrot książek, może przekazać na dowolny cel.

W indywidualnej interpretacji podatkowej, takie stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. O jej wydanie wystąpiła z wnioskiem jedna z bibliotek, która czasami w uzasadnionych przypadkach zwalnia spóźnionych czytelników z kary. Placówka chciała się upewnić, czy w takiej sytuacji nie musi wydawać czytelnikowi deklaracji PIT-8C. Treść zapytania brzmiała następująco: „Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany wystawiać PIT-8C osobom, którym umorzono należności za przetrzymywanie wypożyczonych książek?”.

Cóż za zaskakująca interpretacja podatkowa

Izba Skarbowa w Katowicach uznała, iż biblioteka ma obowiązek wysłać czytelnikowi druk PIT-8C. Z kolei czytelnik, przychód z takiej deklaracji musi rozliczyć przy okazji wypełniania zeznania rocznego na początku kolejnego roku. W tejże interpretacji czytamy: korzyści jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie wypożyczonych książek stanowią dla niego realne przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

Czy nam się to podoba, czy nie – takie jest prawo

W pierwszej chwili ta interpretacja fiskusa wydaje się być absurdalna, jednakże tak stanowi prawo, a treść interpretacji podatkowej obowiązuje podatników. W przypadku kiedy biblioteka umorzy karę, oznaczać to będzie, że trzeba zapłacić co najmniej 18 % podatku dochodowego PIT z tego tytułu.

Źródło: Bankier.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz