Prawo

Będą darmowe leki dla seniorów!

15 czerwca 2016

W niedzielę weszła w życie ustawa, z której wynika, że osoby, które ukończyły 75 lat mają prawo do bezpłatnych leków, niezależnie od ich statusu materialnego. Wykaz leków objętych ustawą ma zostać ustalony do 1 września.

Z noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że każdy, kto ukończył 75. lat życia będzie miał prawo do bezpłatnych leków, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jak i wyrobów medycznych. Dokładny wykaz zostanie ogłoszony przez ministra zdrowia.

Pierwszy wykaz ma być ustalony najpóźniej do 1 września bieżącego roku. Oznacza to, że już od września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych lekarstw, które znajdą się na liście.

W szczególności w wykazie mają znaleźć się leki związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.

Bezpłatne leki będzie mógł przepisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który zostanie wskazany w deklaracji wyboru oraz niektóre pielęgniarki POZ. Ponadto, bezpłatne leki będą mogli przepisywać lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, lecz zaprzestali wykonywania zawodu oraz wystawili receptę dla siebie, bądź członków najbliższej rodziny.

W związku z wejściem tej ustawy w życie, oszacowano, iż w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków, pokrytych z budżetu państwa, wyniesie około 8,3 mld zł, z czego w 2016 r. koszt funkcjonowania tej ustawy ustalono na 125 mln zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że wzrasta liczba osób starszych, a także w związku z potencjalnym poszerzaniem wykazu leków ustalono, iż stopniowy wzrost kwoty refundacji będzie rósł o ok. 15 proc. rocznie przez 6-7 lat, a następnie nastąpi spowolnienie tego wzrostu do ok. 6 proc.

W przypadku, gdy po pierwszym kwartale danego roku, wydatki z budżetu państwa przekroczą 25 proc. limitu przewidzianego na dany rok, minister zdrowia „wdraża mechanizm korygujący”, który będzie polegał na zmianie wykazu bezpłatnych medykamentów.

Źródło: tvn24bis.pl

Zobacz także

Brak komentarzy - Twój może być pierwszy

Dodaj komentarz