Akcyza na e-papierosy

Ministerstwo finansów chce wprowadzić akcyzę na specjalny płyn do elektronicznych papierosów oraz na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe. Dzięki wprowadzeniu takiej zmiany, do skarbu państwa trafiałoby ok. 100 mln zł rocznie.

Z projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że do katalogu wyrobów opodatkowanych akcyzą zostałyby dodane dwie nowe kategorie wyrobów akcyzowych. Mianowicie: płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

W uzasadnieniu dołączonym do projektu podano, że obecnie płyn do e-papierosów jest opodatkowany w licznej grupie krajów europejskich: we Włoszech, Portugalii, Rumunii, Łotwie, Słowenii, Finlandii, Grecji, Chorwacji, Serbii i na Węgrzech. A z kolei kolejne kraje mają zamiar opodatkować te płyny.

W uzasadnieniu czytamy, że „projekt przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. W związku z tym, w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne nowe regulacje”.

W projekcie określono wysokość stawki dla tych płynów w wysokości 0,7 zł/ml płynu.

Zostały również zaproponowane zwolnienia z akcyzy, które są podobne do tych stosowanych dla wyrobów tytoniowych. Zwolnienie z akcyzy ma nastąpić m.in. „w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych”, czy „importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat”.

Źródło: biznes.onet.pl